Nørre Aaby Båring Håndbold afholder gerneralforsamling: Fredag d. 7. april 2017 kl. 17.00 – 18.00 Mødested: Ejby hallen Dagsorden i følge vedtægter. – indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, via mail: formand.nbhk Vel mødt

Generalforsamling


Nr. Aaby Båring Håndbold har tilbudt borgerne i og omkring Nørre Aaby håndbold helt tilbage til starten af 60’erne. Vi har mellem 110-150 medlemmer primært børn og ungdomspillere under 25 år. I turneringssammenhæng samarbejder vi med GV Ejby for årgangene U10-U18 under Team Vestfyn, for at sikre at kunne tilbyde […]

Velkommen til Nørre Aaby Båring Håndbold