Nørre Aaby Båring Håndbold afholder gerneralforsamling: Onsdag d. 09. juni 2021 kl. 17.00 – 18.00 Mødested: Vestfyns Kultur og Idrætscenter Der skal kunne fremvise gyldigt Corona Pas ved indgangen Dagsorden ifølge vedtægter. – indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, via mail: formand.nbhk@gmail.com Vel mødt

Generalforsamling 2021Retningslinjer for færdsel i VKI, Nørre Aaby Båring Håndboldklub’s hjemmebane. Alle over 12 år skal bære mundbind Der er ikke mulighed for at klæde om og gå i bad i VKI. For spillere/træner/holdleder: Under træning mundbind tages af (mens man er på halgulvet) VKI’s café er lukket. Der skal kunne […]

Corona retningslinjer: NBHK


Nr. Aaby Båring Håndbold har tilbudt borgerne i og omkring Nørre Aaby håndbold helt tilbage til starten af 60’erne. Vi har mellem 110-150 medlemmer primært børn og ungdomspillere under 25 år. I turneringssammenhæng samarbejder vi med GV Ejby for årgangene U11-U19 samt senior under Team Vestfyn, for at sikre at […]

Velkommen til Nørre Aaby Båring Håndbold