U4


Velkommen til U4

Træningstid: Tirsdag kl. 16.30 – 17.30

Mødested: Hal: 3 – Vestfynshallerne

Træner:
Annette Damkjær Underbjerg
Mail: a.underbjerg@stofanet.dk
Mobil: 30424721

Det er nu 19. sæson at vi er i gang med holdet U4 – (bold, bevægelse og motorik).
Tilbuddet er rettet mod de ca. 2-4 årige og deres forældre.

Formålet med denne målgruppe er først og fremmest at få rørt sig og have det sjovt.

Derudover mener vi, at leg og bevægelse er vigtig for børn, at de her får en mulighed for at prøve noget, de evt. kan tage med dem, som en erfaring senere hen.

Med U4 vil vi gerne være med til at kunne give:

• børnene motoriske udfordringer, tilføre dem fornemmelser for bevægelse, rytme og rum.
• børnene mulighed for at lege
• børnene mulighed for at øve forskellige færdigheder med og uden bold.
• børnene et kendskab til at bruge kroppen og bolden på mange måder,
• børnenes mulighed for at styrke deres koordination og balance
• børnene nye oplevelser
• børnene nye fællesskab
• børnene lov til at opdage, at de kan noget selv.

Vi lægger stor vægt på, at børn og forældre er aktive sammen. Så kom omklædte og husk indendørssko.

Medbring gerne drikkedunk.

Vi træner samme tidspunkt som U5 til U8 håndboldspillerne, der er for de 5-8 årige børn. Træningen for U4 er i hal 3 (den lille hal) og U5 til U8 spillerne træner i hal 1 og 2.

Vi mødes dog altid til fælles opstart (beskeder, sedler mm) i hal 2.

U4 årgangene er: 2018, 2019 og 2020
U5 til U8-årgangene er: 2017, 2016, 2015, 2014

NB!
Årgangsinddelingen er vejledende, idet vi trænere i samarbejde med forældrene vurderer, hvad der er bedst for barnet.