Generalforsamling 2021Nørre Aaby Båring Håndbold afholder gerneralforsamling:

Onsdag d. 09. juni 2021 kl. 17.00 – 18.00
Mødested: Vestfyns Kultur og Idrætscenter

Der skal kunne fremvise gyldigt Corona Pas ved indgangen

Dagsorden ifølge vedtægter.
– indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, via mail: formand.nbhk@gmail.com

Vel mødt