Dagsarkiv: 2. juni 2021


Nørre Aaby Båring Håndbold afholder gerneralforsamling: Onsdag d. 09. juni 2021 kl. 17.00 – 18.00 Mødested: Vestfyns Kultur og Idrætscenter Der skal kunne fremvise gyldigt Corona Pas ved indgangen Dagsorden ifølge vedtægter. – indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, via mail: formand.nbhk@gmail.com Vel mødt

Generalforsamling 2021