Generalforsamling 2022


 

Nørre Aaby Båring Håndbold afholder gerneralforsamling:

Fredag d. 22. april 2022 kl. 17.00 – 18.00
Mødested: Ejby hallen

Dagsorden ifølge vedtægter.
– indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, via mail: formand.nbhk@gmail.com

Vel mødt