Generalforsamling 2020Nørre Aaby Båring Håndbold afholder gerneralforsamling:

Søndag d. 21. juni 2020 kl. 10.00 – 11.00
Mødested: Vestfyns Kultur og Idrætscenter

Dagsorden ifølge vedtægter.
– indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, via mail: formand.nbhk@gmail.com

Vel mødt