Dagsarkiv: 11. marts 2019


Nørre Aaby Båring Håndbold afholder gerneralforsamling: Søndag d. 21. juni 2020 kl. 10.00 – 11.00 Mødested: Vestfyns Kultur og Idrætscenter Dagsorden ifølge vedtægter. – indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, via mail: formand.nbhk@gmail.com Vel mødt

Generalforsamling 2020