Månadsarkiv: marts 2019


Nørre Aaby Båring Håndboldklub afholder gerneralforsamling: Fredag d. 5. april 2019 kl. 17.00 – 18.00 Mødested: Vestfyns Kultur og Idrætscenter Dagsorden ifølge vedtægter. – indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, via mail: formand.nbhk@gmail.com Vel mødt

Generalforsamling 2019